De geschiedenis

De Engelenburcht heeft een rijke geschiedenis.

De oorsprong van het klooster ligt in de 16e eeuw in Italië. Eeuwenlang hebben de zusters Ursulinen zorg gedragen voor anderen over de hele wereld. Deze zorg wil Ferm 5000 jaar later in de Engelenburcht verder zetten.

In 1535 stichtte de heilige Angela Merici stichte in Italië een vereniging van Vrome dochters. Deze ongehuwde vrouwen legden zich toe op volksonderwijs en armenzorg met de martelares Ursula als patrones. Eind 16e eeuw werden de Ursulinen een religieus instituut zoals wij hen kennen. Ze kregen eigen constituties en statuten en volgden de regel van Augustinus. Niet enkel binnen Europa, maar zelfs tot in Canada werden in de 17 de eeuw Ursulinenkloosters opgericht. Tijdens de Franse Revolutie was het aantal ursulinen geschat op 15.000.

In 1818 werden de Ursulinen in België heropgericht. Drijfkracht achter deze heropleving was de Tildonkse pastoor Johannes Lambertz (1785‑1869). Hij vormde de stallen van zijn pastorie om tot klaslokaal waar de Ursulinen les gaven. Ondanks vele tegenstand tijdens Hollandse bewind hielden zusters en leerlingen stand.

Na de Belgische onafhankelijkheid werden de ursulinen kerkelijk erkend. 18 Belgische zusters spraken voor het eerste hun eeuwige geloften uit. Bij zijn dood had pastoor Lambertz vanuit Tildonk meer dan veertig Ursulinenkloosters opgericht, niet alleen in België, maar zelfs tot in Indonesië en India.

Gedurende eeuwen bleven de zusters aan het roer in het ursulinenklooster in Tildonk. Duizenden meisjes van binnen‑ en buitenland liepen er school of zaten er op internaat. Onder streng toezicht van de zusters kregen ze er de opvoeding die een jonge vrouw in die tijd betaamde.

Eind 2007 verlieten de laatste acht zusters van het klooster in Tildonk (Haacht) het ‘moederhuis van de Belgische Ursulinen’. Op zoek naar een waardige eigenaar van hun geliefde klooster kwam ze uit bij Ferm. De Ursulinen schonken in 2011 hun hun kloostergebouw met kerk, grond en aanhorigheden aan het voormalige Groep KVLV. Met steun van provincie Vlaams‑Brabant wil Ons het klooster omvormen tot een sociale campus onder de nieuwe naam Engelenburcht.

Op zoek naar een unieke feest‑ en vergaderzaal?

Ontdek de prachtige zalen van Engelenburcht, hun capaciteit en huurprijzen. Al onze zalen zijn volledig uitgerust met moderne multimedia‑apparatuur. Kortom, de ideale locatie voor uw vergaderingen, bedrijfsfeesten en opleidingen!

Ontdek hier onze zalen